Rozdělení filtrů do tříd, vlastnosti filtrů a typické příklady použití

tabulka č.1
Skupina filtru Třída filtrace Vlastnosti na příkladu odloučených látek Doporučení pro použití vzduchových filtrů Typ filtru KS
G

Filtry pro hrubý prach

Účinné pro částice ≥ 10 μm

EN 779

G1
G2
 • Listy
 • Hmyz
 • Textilní vlákna
 • Písek
 • Létavý popílek
 • Vodní kapky
 • Vlasy
Pouze pro nejjednodušší použití (např. jako ochrana před hmyzem). KS PL
KS GLAS Z
KS PR
KS MA
KS BK
Filtrační média
G3
G4
 • Květní pyl
 • Pyl
 • Mlha
 • Odpadní vzduch ze stříkacích kabin a kuchyní
 • Ochrana proti znečištění pro klimatizační a kompaktní přístroje (např. okenní klimatizace, ventilátory)
 • Předfiltry pro filtrační třídy F7 až F8 (nutné pouze u silně znečištěného vstupního vzduchu)
 • Předfiltry a filtry cirkulujícího vzduchu pro zařízení civilní ochrany
KS PAK 25, 35
KS GLAS Z
KS W
KS GT
KS PR
KS PL
Filtrační média
KS MA
KS BK

F

Filtry pro jemný prach

Účinné pro částice ≥ 1 μm

EN 779

M5
 • Výtrusy
 • Cementový prach
 • Částice, které způsobují skvrny nebo usazování prachu
 • Filtry venkovního vzduchu pro prostory s nejnižšími požadavky (např. dílenské haly, skladovací prostory, garáže)
 • Předfiltry pro třídy filtrace F8 a F9
KS PAK 45, 55
KS W
KS PAK AST
Filtrační média
KS BK

M6
 • Větší bakterie
 • Zárodky na nosných částicích
 • PM 10 - prach
 • Vstupní filtry pro prostory s nízkými požadavky (např. prodejní prostory, určité výrobní prostory)
 • Předfiltry pro třídy filtrace F9 a E10
 • Filtry odvodního vzduchu před výměníky tepla
KS PAK 62
KS W, KS MPP
KS FP
KS GT
KS BK
TMP
F7
F8
 • Nahromaděné saze
 • Tzv. prach procházející plícemi
 • PM 2,5 - prach
 • Cementový prach (jemná frakce)
 • Filtry cirkulujícího vzduchu ve větracích centrálách
 • Koncové filtry v klimatizačních zařízeních pro střední nároky, např. obchodní domy, kanceláře a určité výrobní prostory
 • Předfiltry pro třídy filtrace E11 a E12
KS PAK 85, 95
KS W, KS MPP
KS FP
KS GLAS C
N
KS BK
TMP
F8
F9
 • Tabákový kouř (hrubé frakce)
 • Kouř kysličníků kovů (hrubé frakce)
 • Olejový kouř
 • Bakterie
 • Koncové filtry v klimatizačních zařízeních pro vyšší nároky, např. kanceláře, výrobní prostory, rozvodné centrály, laboratoře
 • Zařízení vnějšího vzduchu v nemocnicích
 • Centrály výpočetní techniky
 • Předfiltry pro třídy filtrace H13, H14
 • Předfiltry pro adsorpční filtry (např. filtry s aktivním uhlím)
 • Předfiltry ve farmaceutickém průmyslu (dbát na certifikační předpisy)
KS PAK 95, 98
KS FP
N
KS BK
KS MPP
TMP
H

Filtry pro mikročástice

Účinné pro částice ≥ 0,01 μm

EN 1822

E10
E11
 • Zárodky
 • Tabákový kouř
 • Kouř kysličníků kovů
 • Viry na nosných částicích
 • Saze
 • Koncové filtry pro prostory s vysokými požadavky (např. pro laboratoře a nemocnice)
 • Koncové filtry pro "čisté prostory" tříd ≥ ISO 7 ve farmaceutickém, potravinářském, optickém průmyslu a v průmyslu lehkého strojírenství
KS FP
PL-R, CR
N
TMP
NG, KS MIKRO S
PB-/V-/P-rot
PB-/V-/P-gelb
E12
H13
 • Olejový kouř ve stavu vzniku
 • Aerosol - mikročástice
 • Radioaktivní aerosol
 • Zbytky výparů z mořské soli
 • Koncové filtry pro nemocnice s vyššími požadavky, avšak bez předpisu o zkoušce netěsností
 • Koncové filtry pro prostory v potravinářském, elekronickém, farmaceutickém a foliovém průmyslu
 • Filtry odvodního vzduchu v zařízeních jaderné techniky
 • Koncové filtry pro "čisté prostory" tříd ≥ ISO 5
 • Koncové fitry v civilních ochranných zařízeních
KS FP
CR, NG
JK-S / JG-S /
PB-glas
V-glas / P-glas
PL-S, TMP
KS MIKRO S
N
H14
 • Aerosol - mikročástice
 • Viry
 • Koncové filtry pro "čisté prostory" tříd ≥ ISO 4
 • Koncové filtry pro farmaceutický průmysl a nemocnice s nejvyššími požadavky a předpisem o zkoušce netěsností
CR
NG
CRM
N

KS MIKRO S
U

Filtry pro mikročástice

EN 1822

U15
U16
U17
 • Aerosol - mikročástice
 • Koncové filtry pro "čisté prostory" tříd ≥  IS0 3
 • Koncové filtry pro "čisté prostory" tříd ≥  IS0 2
 • Koncové filtry pro "čisté prostory" tříd ≥  IS0 1
CR, CRM
N, NG, JM
A

Filtry s aktivním uhlím

Aktivní uhlí (Neimpregnované aktivní uhlí)
 • Lehké těkavé uhlovodíky VOC'S
 • Asfaltové, dehtové, benzínové a kerosinové výpary
 • Výpary rozpouštědel
 • Tělesné, civilizační a nemocniční zápachy
 • Potravinářské, kuchyňské a hnilobné zápachy
 • Odlučování zápachů na letištích, v kancelářských a správních budovách, hotelích, nemocnicích
 • Zlepšení IAQ
 • Snížení SBS (Syndromu nemocných budov)
 • Filtrace přívodního vzduchu v mikroelektronice
 • Odstranění škodlivých plynů z cirkulujícího vzduchu
KS AFP-AZ
KS BD
KS KOPA
KS AFP-AZ-Komfort
AN-AZ, ANX
Filtry pro absorpci plynů (Impregnované aktivní uhlí KMnO4 na Al2O3)
 • Kyselé stopové plyny
 • SO2, S04, NO2, NOx
 • HCl, H2SO4, H2S, HF, Cl2
 • Filtrace přívodního vzduchu pro řídící střediska a počítačové prostory (např. na letištích)
 • Filtry přívodního a cirkulujícího vzduchu pro rozvodné ústředny a dispečinky v korozívním prostředí
 • Filtry přívodního a cirkulujícího vzduchu pro mikroelektroniku
 • Filtry přívodního a cirkulujícího vzduchu pro muzea, historické archivy a knihovny
KS AFP-AS, AN-AS
KS BD
KS KOPA
ANX
Žádné normy (Impregnované aktivní uhlí, polymery)
 • Aminy
 • NH3, NH4
 • NMP, HMDS
 • Filtrace cirkulujícího vzduchu v mikroelektronice
KS AFP-AA, AN-AA
KS BD
KS KOPA
ANX