Rámečkový filtr KS MPP 96/6, KS MPP 96/7

Rámečkový filtr KS MPP 96/6, KS MPP 96/7 Technické údaje (PDF 53,3 kB)

Filtrační médium je osazeno do pevného plastového nebo kartonového rámu a zalepeno systémem "hot-melt". Filtrační materiály jsou barevně odlišeny dle třídy filtrace.

Použití: Používají se pro odlučování jemného prachu ve společenských prostorách, zdravotnictví, laboratořích, atd...
Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách.

Technická data dle EN 779KS MPP 96/6KS MPP 96/7
Třída filtraceM6F7
Účinnost Em (%)60-8080-90
Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) pro rozměr 592 x 592 x 96 mm 34003400
Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa)95140
Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa)300300
Maximální teplotní odolnost (°C)7070

Diagram tlakové ztráty
Diagram tlakové ztráty