Panel filtr KS WA

Panel filtr KS WA Technické údaje (PDF 106 kB)

Výhody a technické parametry
  • Vysoká adsorpční kapacita > 95 %
  • nízké tlakové ztráty – úspora energetických nákladů, možnost dodatečné montáže
  • filtrace prachových částic a odstranění zápachů v jedné fázi
  • žádný úlet prachu – téměř žádné zpětné uvolňování a desorpce adsorbovaných plynů
  • pevný plastický rám k instalaci do standardní konstrukce pro kapsový filtr
  • nízká hmotnost – snadná manipulovatelnost
  • bezproblémová likvidace – plně spalitelný
  • rozměrová řada – dle požadavku (v × š max. do 610 mm)

Panel filtr KS WA nový adsorpční filtr s předfiltrací. Jedná se o zcela nový filtr se skládaným médiem s obsahem aktivního uhlí pro záchyt organických uhlovodíků (uhlovodíky (VOC’s), DOP, BHT, silikon, MEK, EL, PGMEA, PGME, THFA, výfukové plyny spalovacích a vznětových motorů, výpary z asfaltu, dehtu, kerosinu a benzínu, výpary z rozpouštědel, např. z barev a laků, výpary z lepidel, pryže a čistících prostředků, vzdušné škodliviny (tzv. antropogeny), smog, ozon, tělesné, civilizační, kosmetické a cigaretové zápachy, nemocniční, alkoholové a antiseptické zápachy, zápach z kuchyní, potravin a hnilob, mnoho dalších plynných nečistot. Tento filtr má velmi nízkou počáteční tlakovou ztrátu. Při průtoku vzduchu 100 m3/h má tlakovou ztrátu 10 Pa, při 500 m3/h má tlakovou ztrátu 30 Pa. Tím se filtr řadí mezi energeticky nenáročné filtry.