Odsíření - SULOFF

Hlavní využití při odstraňování Sulfanu (H2S) z bioplynu na BPS, technologie vyvinutá ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Čištění probíhá v adsorbéru s pevným ložem, kterým proudí bioplyn. K adsorpci je použito speciální impregnované aktivní uhlí ve formě drobných granulí. Hmotnost náplně je dle typu adsorbéru.

Jednotky SULOFF lze naplnit i jiným typem aktivního uhlí a použít je jaká náhradu jednotek KS BD tak kde je zapotřebí nasazení velkého množství AU.

 • Bioplynové stanice
 • Kromě instalace samotného zařízení SULOFF nabízíme i kompletní řešení na klíč.
  Toto řešení zahrnuje:
  • Odborné posouzení konkrétní situace BPS
  • Vypracovaní kompletní projektové dokumentace
  • Návrh úpravy bioplynu, instalace odvlhčení, pokud je to nutné
  • Navržení vhodného posilovací dmychadla, pokud je to nutné
  • Následné odborné propojení všech zařízení se stávající BPS, MaR
  • Zajištění všech revizních zkoušek, včetně tlakové za účasti TIČR
  • Použít zaslané fotografie

Aplikace mimo BPS, reference:

 • Dodávky jednotek SULOFF pro odsávání výroby a skladovaní asfaltu.
 • Dodáno na klíč: návrh řešení, vypracovaní projektové dokumentace pro stavební povolení, realizace napojení na stávající odsávání včetně dodávky ventilátorů, MaR

Pro dotaz na konkrétní reference nebo návrhy systémů, vyplňte dotazník, nebo nás kontaktujte osobně.