Ochrana životního prostředí

Součástí naší firemní filosofie je poskytnout zákazníkovi kompletní péči také o použité filtry. Provádíme ekologickou likvidaci použitých filtrů skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách odpadu.

V srpnu 2000 jsme získali koncesní listinu pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a můžeme tak našim zákazníkům nabídnout veškerou potřebnou administrativní podporu pro každý konkrétní případ odvozu použitých filtrů.

V lednu 2006 naše společnost získala Certifikát systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005, což je pro naše zákazníky zárukou nejvyšší kvality péče o životní prostředí.

Zabezpečíme likvidaci odpadu pod katalogovým číslem O 150203 a 040222 (na základě novely č. 185/2001 zákona o odpadech ) a také likvidaci nebezpečného odpadu pod kat. číslem 150 202 N (filtrační materiály).

Tyto služby provádíme na klíč, tj. včetně odvozu použitých filtrů z objektu (naše vozy mají povolení ADR k přepravě NZ odpadu) a včetně evidence množství odpadu společně s vystavením příslušných zákonem stanovených listů o přepravě a likvidaci odpadu.Politika jakosti a environmentální politika společnosti TROX KS Filter a.s.