Třídy filtrace a jejich stupeň odloučení v závislosti na velikosti částic

Skupina filtrů swKI 84 Třída filtrace swKI 84 ASHARE 52 - 76 Stupně odlučivosti v % podle velikosti částic
Stupeň
odloučení
%
Stupeň
účinnosti
%
< 0,3 0,3 - 0,5 0,5 - 1 1 - 5 > 5
μm μm μm μm μm
Filtry pro filtraci hrubého prachu Gl, (EU1)
G2,(Eu2)
G3, (EU3)
G4, (EU4)
60
70
85
95
~ 0
~ 10
~ 25
~ 35
~ 0
~ 0
~ 0
~ 0
~ 0
~ 0
~ 0
~ 5
~ 0
~ 0
~ 0
~ 10
~ 0
~ 10
~ 20
~ 35
70
80
90
95
Filtry pro filtraci jemného prachu M5, (EU5)
M6, (EU6)
F7, (EU7)
F8, (EU8)
F9, (EU9)
-97
-98
>98.
>99
- l00
50
70
83
92
96
~ 10
~ 15
~ 25
~ 35
~ 50
20
30
50
70
80
30
50
70
90
95
65
80
90
95
98
98
99
~ 100
~ 100
~ 100