Rozdělení filtrů do tříd a příslušné zkušební postupy

tabulka č.2
Charakteristické
veličiny
Střední stupeň odloučení Am (%) Střední stupeň účinnosti Em (%) Integrální činitel počátečního prostupu Di (%) Místní činitel počátečního prostupu DL (%)
Zkušební postupy
Princip měření
EN 779 - 2002
Vážení
EN 779 - 2002
Počítání částic s LPC
EN 1822
Přisání částic pomocí CNC nebo LPC
EN 1822
Scanning s počítáním částic / vizuálně
Zkušební aerosol Vzduch s hrubým syntetickým zkušebním prachem Čistý vzduch s DEHS-aerosolem, 0,4 μm Čistý vzduch + MPPS-DEHS - aerosol Čistý vzduch + MPPS - DEHS- / Paraf. - aerosol
Kritéria
resp. podmínky
Ea<20%
∆p(konc)=250 Pa
Ea≥20%
∆p(konc)=450 Pa
Průkazné hranice
CNC/LPC<MPPS
Průkazné hranice
CNC/LPC<MPPS
Skupina filtrů Tř.
filt.
Hranice tříd v %
G
Filtry pro hrubý prach
G1
G2
G3
G4
Am < 65
65 Am ≤Am < 80
80 Am ≤Am < 90
90 Am ≤ Am 
Em=ca. 35    
F
Filtry pro jemný prach
M5
M6
F7
F8
F9
Am=ca. 95Am=ca. 100
40 ≤ Em < 60
60 ≤ Em < 80
80 ≤ Em < 90
90 ≤ Em < 95
95 ≤ Em
Di=ca. 15  
H
HEPA filtry pro mikročástice
E10
E11
E12
H13
H14
  Em=ca. 98 Di ≤ 15
Di ≤ 5
Di ≤ 0,5
Di ≤ 0,05
Di ≤ 0,005
nedefinovatelné
nedefinovatelné
nedefinováno
DL ≤ 0,25
DL ≤ 0,025
U
ULPA filtry pro mikročástice
U15
U16
U17
    Di ≤ 0,0005
Di ≤ 0,00005
Di ≤ 0,000005
DL ≤ 0,0025
DL ≤ 0,00025
DL ≤ 0,00010