Rámečkový filtr KS MPP 96/8

Rámečkový filtr KS MPP 96/8 Technické údaje (PDF 63,8 kB)

Filtrační médium je osazeno do pevného plastového nebo kartonového rámu a zalepeno systémem hot-melt. Filtrační materiály jsou barevně odlišeny dle třídy filtrace.

Použití: Používají se pro odlučování jemného prachu v elektrotechnickém průmyslu, letištích, atd...
Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách.

Technická data dle EN 779KS MPP 96/8
Účinnost Em (%)90-95
Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) pro rozměr 592 x 592 x 96 mm 3400
Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa)165
Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa)380
Maximální teplotní odolnost (°C)70

Diagram tlakové ztráty
Diagram tlakové ztráty