Rámečkový filtr KS GTA 200, KS GTA 300

Rámečkový filtr KS GTA 200, KS GTA 300 Speciální filtrační článek GTA 200 pro vysoké teploty, jako médium je použit materiál GLAS C, který je zalisován do oboustranné krycí mřížky z hliníkového tahokovu. Teplotní odolnost do 190 °C. Speciální články GTA 300 pro vysoké teploty jsou vyrobeny ze sklovláknitého superjemného filtračního média, které je zalisováno do oboustranné krycí mřížky z hliníkového tahokovu. Teplotní odolnost do 300 °C.

Použití: Záchyt hrubšího GTA 300 a jemného GTA 200 prachu na přívodech vzduchu do sušících a lakovacích zařízení. Vypalovací zařízení v automobilovém průmyslu.
Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách po předchozí separaci kovových částí.

Technická data dle EN 779GTA 200GTA 300
Třída filtraceM6G4
Materiálskelné vlákno + hliníková mřížka
Možnost regeneracene
Možnosti dodávek480 x 480 x 14, 592 x 592 x 14, nebo nestand. rozměry
Odlučivost Am (%)->90
Účinnost Em (%)60-80-
Jmenovitý průtok vzduchu (m3/h) na filtr. článek 480 x 480 mm 6001000
Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa)13036
Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa)500250
Maximální teplotní odolnost (°C)190300

Diagram tlakové ztráty
Diagram tlakové ztráty