Odsiřovací jednotka SULOFF

Odsiřovací jednotka SULOFF Technické údaje (PDF 496 kB)

Odstraňování Sulfanu (H2S) z bioplynu, technologie vyvinutá ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Čištění probíhá v adsorbéru s pevným ložem, kterým proudí bioplyn. Válcový stojan adsorbéru je vyroben z antikorozní oceli s otvorem ve vrchní části pro plnění sorbentu. Pro přívod bioplynu je adsorbér vybaven vstupním potrubím s normalizovanou připojovací přírubou. Adsorbér se umístí na betonový základ, nosné patky se zakotví. Adsorbér je z vnější strany izolován minerální a skelnou vlnou o tloušťce 100 mm - v hliníkovém plášti pokrývajícím celý adsorbér.

Sorbent: K adsorpci je použito speciální impregnované aktivní uhlí ve formě drobných granulí. Hmotnost náplně je dle typu adsorbéru.
Rozsah využití: Řada odsiřovacích jednotek slouží k odstraňování sulfanu adsorpcí speciálním sorpčním materiálem - aktivním uhlím s následnou katalytickou oxidací na elementární síru, která zůstane zachycena na sorbentu. Adsorpční materiál se vlivem vylučování elementární síry deaktivuje. Proto je po určité době nutná jeho výměna. Účinnost odsíření se pohybuje mezi 96 - 99 %.
Servis: Servis zabezpečovaný KS Klima-Service a.s. zajišťuje bezkontaktní výměnu adsorbéru.
Reference: ČOV Znojmo, ČOV Prostějov, ČOV Kroměříž, ČOV Kralupy nad Vltavou