Filtry KS Klima-Service = Garance snížení nákladů

Budoucnost - snížení energetických nákladů

Součástí systému managementu kvality je management ekonomiky kvality. V rámci ekonomiky kvality se naše společnost při vývoji výrobku zabývá náklady jeho životního cyklu. Hodnocení životního cyklu výrobku pomáhá vývojovým pracovníkům stanovit koncepci a požadavky na návrh a vývoj výrobku. V návaznosti na jeho výrobu, dodání, instalaci a dále na zabezpečení provozu, údržby, oprav, náhradní díly, na materiál, na opravy včetně likvidace či recyklace.

Úspora energií je v dnešní době tématem, které neustále nabývá na významu. Náklady na filtraci, výměnu a likvidaci jsou jen zlomkem celkových nákladů, jež připadají na filtrační zařízení. Náklady na energii (při celoročním provozu) představují 70-80% celkových nákladů.

Výhody pro Vás u vzduchových filtrů KS Klima-Service: nízké tlakové ztráty, dlouhá životnost, vysoká jímavost (schopnost zachytit prach), nízké tlakové ztráty a výrobky, které lze zcela zlikvidovat. Z toho vyplývají nižší náklady na likvidaci, nižší náklady na energii a nižší celkové náklady. Úspora nákladů na energii činí při nasazení kapsových filtrů KS Klima-Service až 20% ve srovnání s obdobnými výrobky na trhu.

Schématické porvnání energetických nákladů