Filtrační patrony KS KOPA s aktivním uhlím

Filtrační patrony KS KOPA s aktivním uhlím Technické údaje (PDF 66,3 kB)

Filtrační patrony KS KOPA s možností opětovného naplnění

Uvědomělost mnoha podniků, tedy ochrana zdraví svých spolupracovníků před škodlivinami, a stále vzrůstající význam aktivní ochrany životního prostředí vyžadují ve stále větší míře nasazování vhodných stupňů filtrace k čištění přívodního, cirkulujícího a odpadního vzduchu.

Pomocí filtračních patron KS KOPA s možností opětovného naplnění, které je možné plnit standardním neimpregnovaným nebo speciálním impregnovaným aktivním uhlím pro záchyt plynných škodlivin a zápachů, je možné společně s filtry pro mechanické odlučování pevných částic realizovat ideální kombinace pro nejrůznější případy použití.

Provedení a popis systému

Filtrační systém KS KOPA se skládá z ukládacího rámu a z adsorpčních patron naplněných aktivním uhlím. Patrona sestává ze dvou válců s rozdílnými průměry, zhotovenými ze speciálního děrovaného plechu v eloxovaném provedení. Meziprostor, který vyplývá z rozdílných průměrů válců, udává šířku vrstvy aktivního uhlí. Na setřásacím zařízení se aktivní uhlí optimálně naplní do tohoto meziprostoru. Uzavřená patrona je opatřena těsněním, které zaručuje plynotěsné usazení na základním rámu. Patrony se upevní na základní rám třemi speciálními svorníky přes bajonetový uzávěr a vytvoří tak stabilní filtrační jednotku.

Technická data m.j. KS KOPA 450 KS KOPA 625 KS KOPA BIG
Průtočné množství m3/h do 190 do 190 1800
Tlaková ztráta Pa do 130 do 140 250
Průměr patrony (vnější) mm 145 145 367
Délka patrony mm 450 625 1003
Náplň aktuivního uhlí kg 2 2,8 23
Hmotnost patrony včetně AU kg 3,85 4,8 34
Adsorpční kapacita pro CxHy % max. 25% max. 25% max. 25%

Diagram tlakové ztráty
Diagram tlakové ztráty