Filtrační médium O-FIL, FIBRO

Filtrační médium O-FIL, FIBRO Technické údaje (PDF 134 kB)

KS odvinovací filtry - jsou vysoce hodnotné vzduchové filtry pro hospodárné nasazení při předfiltraci nebo na prvním stupni filtrace v odvinovacích filtračních systémech. KS odvinovací filtry se skládají z vysoce elastických, napnutých, neuspořádaně uložených vláken. K lepšímu zachycení a vázání prachu je filtrační médium dostatečně impregnováno hygienicky nezávadným prostředkem pro vázání prachu.

Likvidace: Skládkováním nebo spalováním v odpovídajících spalovnách.
Šíře: O-FIL - 950, 1 250, 1 550, 1 850, 2 150, FIBRO: 180, 1 110, 1 410, 1 710, 2 010

Technická data dle EN 779O-FILFIBRO
Třída filtraceG4G3
Materiálsyntetické/skelné vlákno
Možnost regeneracene
Možnosti dodávekrole
Odlučivost Am (%)>9080-90
Jmenovitý průtok vzduchu (m³/h/m²)108007200
Počáteční tlaková ztráta při jmenovitém zatížení (Pa)5050
Doporučená koncová tlaková ztráta (Pa)150-180150-180
Maximální teplotní odolnost (°C)6580

Diagram tlakové ztráty
Diagram tlakové ztráty