Dodávky a montáže

Servisně-montážní úsek zabezpečuje dodávku VZT na klíč. Poskytuje servisní činnost na stávající VZT v rámci pravidelných výměn a odbornou pomoc našeho technika.

Komplexní služby zahrnují:

  • Kontrola mechanických částí
  • Kontrola pružných uložení a napojení jednotek
  • Kontrola klínových řemenů, eventuální výměna
  • Kontrola ložisek uložení ventilátorů
  • Kontrola ventilátorů (soustrojí)
  • Mechanická kontrola uzavíracích a regulačních klapek VZT jednotek
  • Kontrola rekuperace, topných a chladících výměníků
  • Demontáž filtrů, vyčistění jednotek a opětovná montáž čistých nových filtrů

PŘEHLED SERVISNÍCH SLUŽEB KS KLIMA-SERVICE A.S.

Profylaktické kontroly VZT

Kontrola klínových řemenů, kontrola částí a součástí hnacího agregátu zařízení - neporušenost oběžného kola, ložisek, částí motoru, kontrola izolátorů chvění – jejich funkčnost neporušenost, kontrola topného registru – těsnost, unik média – voda, pára, kontrola skeletu zařízení popř. dotažení uvolněných šroubových spojů, kontrola - funkčnost snímačů tl. diference - doplnění chybějící kontrastní kapaliny,kontrola tlumících dilatačních vložek – jejich neporušenost, těsnost celého systému VZT a odstranění závad shora uvedené položek, výměna filtračních vložek spojené s  ekologickou likvidací a odvozem použitých filtrů.

KONTROLY PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK

Revize, opravy, servis veškerých VZT protipožárních klapek, včetně záznamu revize, popř. založení nové revizní knihy.

MĚŘENÍ HLUKU

Veškeré požadavky v oblasti měření hluku na zařízení VZT včetně zpracování protokolů a návrhů opatření k nápravě.

PRŮMYSLOVÁ FILTRACE

Veškeré služby v oblasti průmyslové filtrace, dodávek náhradních filtrů, údržba, servis, revize zařízení, zpracování návrhu optimalizace filtrace, projektové zpracování požadavku, analýzy vzniklých závad, revize protipožárních systémů.

FILTRACE ŠKODLIVIN, SYSTÉMY S AKTIVNÍM UHLÍM

Servis a údržba zařízení filtrace s aktivním uhlím, výměny filtrů, pneumatická přeprava aktivního uhlí ve speciálních filtračních zařízeních, zásobnících s násypem aktivního uhlí, dodávka nových náplní, ekologická likvidace a odvoz použitého aktivního uhlí včetně předávacích protokolů.

ČISTÉ PROSTORY

Výměny HEPA, dezinfekce VZT, potrubních rozvodů a laminárních stropů, validace dle požadavku, zpracování předávacích protokolů, zpracování a návrhy realizace čistých prostor, poradenství v oblasti čistých prostor.

CHLAZENÍ, VLHČENÍ A ODVLHČENÍ

Veškerá činnost v oblasti servisu chlazení vzduchotechniky, revize chlazení, opravy těsnosti, doplnění chladiva, montáže nových zařízení, projektové zpracování, návrhy realizace. Opravy a údržba odvlhčovacích a vlhčících zařízení.

MĚŘENÍ A REGULACE

Měření a regulace – pravidelný servis a údržba, opravy stávajících systémů, rekonstrukce MaR na klíč od zpracování projektové dokumentace po vlastní realizaci.

FILTERMANAGEMENT LAKOVEN

Měření průtoků vzduchu, monitorování směru průtoků, měření rychlosti proudění vzduchu, měření velikosti částic, optimalizace filtrace, zpracování protokolů měření, zajištění laboratorního rozboru závad lakovaných povrchů, monitorování vzniku možných příčin s návrhem opatření k nápravě.