Odborný seminář

Datum: 7.10.2014
Dne 23.09.2014 vprostorách vzdělávacího centra naší společnosti KS Klima-Service, a.s., proběhl druhý odborný seminář na téma „ČISTÉ PROSTORY - použití vysoceúčinných vzduchových filtrů“, ...

Dne 23.09.2014 v prostorách vzdělávacího centra naší společnosti KS Klima-Service, a.s., proběhl druhý odborný seminář na téma „ČISTÉ PROSTORY - použití vysoceúčinných vzduchových filtrů“, který společnost KS Klima-Service, a.s. každoročně pořádá za podpory odborné veřejnosti.

Hlavním tématem semináře byla konstrukce a realizace čistých prostor, legislativní požadavky, měřicí technika, monitoring a validace čistých prostor. Odborným garantem semináře byl  specialista Ing. Vladimír Förster, ze společnosti LABOX. Seminář byl součástí Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Hodnocení semináře prokázalo velký zájem o téma Čistých prostor, což nás inspirovalo k opakování tohoto semináře na jaře příštího roku.

Všem návštěvníkům děkujeme za účast a těšíme se na dalších setkání.