Stali jsme se členem Eurovent

Datum: 10.5.2017
obrázek
Evropské asociace pro vnitřní prostředí HVAC, procesové chlazení a chladící potravinářskou techniku.

Společnost KS Klima-Service, a.s se stala členem významné organizace Eurovent - evropské asociacie pro vnitrřní prostředí HVAC, procesové chlazení a chladící potravinářskou techniku.

Asociace Eurovent velmi úzce spolupracuje s partnerskými asociacemi po celém světe.

Buduje mosty mezi výrobci, orgány legislativy, asociacemi a sdruženími, které reprezentují a spolupodílí se na tvorbě předpisů na regionální, národní a mezinárodní úrovni a svými hlasy ovlivňuje legislativní nařízení a předpisy.

Aktivně podporuje energeticky účinné a trvale udržitelné technologie. Zastává celostní přístup propojující zdraví, kvalitu života a práce a současně aspekty bezpečnosti. Propojuje leadry průmyslových odvětví na globální úrovni.

Tímto členstvím se KS Kima-Service, a.s. zařadila do významné  asociace Eurovent podporující demokratické rozhodování a současně se podílí na vytváření legislativy v oboru HVAC v mezinárodním rozsahu.